Hướng dẫn cách viết thư trả lời bằng tiếng Anh chuẩn xác nhất

Bất cứ trong hoàn cảnh nào dù là cuộc sống hay công việc, viết thư trả lời bằng tiếng Anh đều là một kỹ năng cần thiết và được đánh giá là vô cùng quan trọng. Một lá thư trả lời bằng tiếng Anh chuẩn xác cần những bước nào? 

Chúng tôi sẽ chia sẻ thật chi tiết cách viết thư trả lời chuẩn xác nhất bằng tiếng Anh. Hãy cùng theo dõi nhé!

Cách viết thư trả lời bằng tiếng Anh
Cách viết thư trả lời bằng tiếng Anh

1. Các phần của lá thư trả lời bằng tiếng Anh

1.1 Lời chào hỏi

Lời chào hỏi
Lời chào hỏi

Mở đầu một lá thư chào hỏi bạn sẽ sử dụng các cách chào thường gặp như:

  • Bạn sử dụng “Dear + [Tên người nhận],” nếu bạn đã biết tên người đó, thường với phép lịch sự.
  • Bạn có thể sử dụng “Hi + [Tên người nhận],” nếu là người thân quen, bạn bè.

Chẳng hạn:

  • Hi Mr.Smith,
  • Dear Mr.Potter,

2. Phần nội dung

Trong nội dung viết thư trả lời bằng tiếng Anh, bạn sẽ truyền đạt rõ ràng lý do tại sao bạn gửi email này. Nội dung có thể là bất kỳ thứ gì tùy thuộc vào nội dung người nhận đã viết trong email cuối cùng chẳng hạn:

Nội dung thư trả lời bằng tiếng Anh
Nội dung thư trả lời bằng tiếng Anh

Nếu họ đã hỏi/ yêu cầu nhiều hơn một điều, bạn hãy trả lời từng câu hỏi trong một đoạn văn riêng biệt. Từ đó, người nhận có thể dễ dàng nắm bắt được câu trả lời của bạn.

Chẳng hạn:

We are holding a meeting on business management and I would appreciate it if you could come. You feel good about yourself there from the sales department, it’s important to me because you’ve solved the problem and you’ve got the customer data informed.

The meeting will take place at 3 p.m. in meeting room 1 in the Corleу Building in Leeds.

Tạm dịch

Chúng tôi đang tổ chức một cuộc họp về quản lý kinh doanh và tôi đánh giá cao nó nếu bạn có thể đến. Bạn cảm thấy thích thú với chính mình ở đó từ bộ phận kinh doanh, tôi rất quan trọng vì bạn đã giải quyết được vấn đề và bạn đã nắm được thông tin về dữ liệu khách hàng.

Cuộc họp sẽ diễn ra vào lúc 3 giờ chiều tại phòng họp số 1 trong Tòa nhà Corleу ở Leedѕ.

1.3 Phần kết thư

Đây là phần bạn sẽ gửi lời cảm ơn người nhận. “Thank you” là điều bắt buộc trong hầu hết mọi mail trả lời tiếng Anh.

Lời kết thư
Lời kết thư

2. Một số mẫu thư trả lời bằng tiếng Anh chuẩn xác

Dưới đây hãy cùng chúng tôi tham khảo một số mẫu thư trả lời hay bằng tiếng Anh:

2.1 Mẫu thư trả lời số 1

To Mr. Boѕᴡell,

I would like to focus your attention on a useful work with a recent order (reference number 25ED12QP). Not that you finished 3 days later than agreed, but when you tried re-inspecting the component, I noticed that 50% of it was damaged and intact.

The damaged component is affecting our company’s production at the moment. We can’t order more because we can’t accept it because of our problem with the ingredient.

I am looking forward to your feedback.

Thank,

Jim.

Thư trả lời phản hồi thiếu sót hàng hóa
Thư trả lời phản hồi thiếu sót hàng hóa

Tạm dịch

Gửi Mrѕ. Boѕᴡell,

Tôi muốn tập trung sự chú ý của bạn vào một công việc có ích với một đơn đặt hàng gần đây (số tham chiếu 25ED12QP). Không phải bạn hoàn thành muộn hơn 3 ngày so với thỏa thuận, nhưng khi bạn thử kiểm tra lại thành phần, tôi nhận thấy rằng 50% trong số đó đã bị hư hỏng và còn nguyên vẹn.

Thành phần bị hư hỏng đang ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của công ty chúng tôi vào lúc này. Chúng tôi không thể đặt hàng thêm vì chúng tôi không thể chấp nhận được vì vấn đề của chúng tôi với thành phần.

Tôi đang mong phản hồi của bạn.

Cảm ơn,

Jim.

2.2 Mẫu thư trả lời số 2

Hi Lan,

Hope you are well,

I have received your wedding card. I am so happy about that.

I will confirm to attend your wedding at the end of this June.

Hope you are well prepared.

Bestwishes,

Huong.

Thư trả lời chấp nhận lời mời bằng tiếng Anh
Thư trả lời chấp nhận lời mời bằng tiếng Anh

Tạm dịch

Chào Lan,

Hy vọng bạn khỏe,

Tôi đã nhận được thiệp cưới của bạn. Tôi rất vui vì điều đó.

Tôi sẽ xác nhận đến tham dự lễ cưới của bạn vào cuối tháng 6 này. 

Hy vọng bạn sẽ có sự chuẩn bị thật tốt.

Thân thương,

Hương.

3. Lời kết

Chắc hẳn chúng ta đã có được định hướng rõ ràng để viết thư trả lời bằng tiếng Anh. Chúc các bạn rèn luyện được kỹ năng viết thư trả lời thật chuẩn xác với những kiến thức đã được chia sẻ. 

Nếu bạn còn chưa đọc bài viết cơ bản nhất về cách viết thư bằng tiếng Anh thì hãy ngay lập tức tìm hiểu để hoàn thiện kỹ năng vô cùng cần thiết này nhé.

Hãy thực hành và gửi lại kết quả xuống phía dưới cho đội ngũ ilovetienganh và mọi người được biết. Chúng tôi tin bạn sẽ làm được.

Leave a Reply