Bản quyền

Tất cả các bài viết tại Ilovetienganh.com bạn hoàn toàn được phép chia sẻ với mục đích phi thương mại. Tuy nhiên để tránh xảy ra những tranh chấp không đáng có, chúng tôi có một vài điều lưu ý nếu bạn có ý định chia sẻ bài viết tại những website khác:

Quy định chia sẻ bài viết

Ilovetienganh.com giữ bản quyền toàn bộ nội dung và hoàn toàn chịu trách nhiệm bản quyền của bài viết. Bạn được phép sử dụng lại nhưng không được tự ý chỉnh sửa nội dung, câu văn để tránh gây hiểu lầm cho người đọc. Mọi hành động sử dụng lại vui lòng được ghi rõ ràng nguồn bài viết từ Ilovetienganh.com

Chính sách thông tin

Khi liên hệ với Ilovetienganh.com qua các form liên hệ hay đăng ký email, bài viết… bạn có thể cần cung cấp một số thông tin cá nhân như tên, email, website của bạn… Tất cả những thông tin này được Ilovetienganh.com sử dụng trong việc liên hệ với bạn. Ngoài ra sẽ không được dùng với bất kỳ mục đích nào khác.

Ilovetienganh.com cam kết không bao giờ chia sẻ thông tin của bạn cho bất cứ một đối tác nào khác. Đây là lời hứa và cũng là nguyên tắc hàng đầu mà chúng tôi luôn tôn trọng.

Nếu bạn đăng ký vào danh sách email thì định kỳ, chúng tôi cũng sẽ gửi cho bạn email với các thông tin bài viết và cam kết không spam. Luôn luôn miễn phí.

 Xin cảm ơn!